ORGANISASJON OG SAMMARBEIDSPARTNERE

Kunstnere, initiativtakere og kuratorer:
Silje Linge Haaland og Andrea Bakketun

Prosjektmedarbeider/ Økonomiansvarlig:
Hanne Sætre Thunestvedt

Pressesjef:
Kjersti Solbakken

Produsent:
Adriana Alves

Design:
Bjørnar Pedersen og Anna Mikkola

Prosjektmedarbeider/ Frivilligansvarlig:
Lene Tufteland

Fotograf:
Juuso Noronkoski

Filosof:
Christian Lysvåg

Five thousand generations of birds har samarbeidet med Fitjar kommune siden 2010. Kultursjef Bente Bjelland er representant for kommunen og sitter i prosjektets lokale ressursgruppe. Ressursgruppa startet arbeidet i 2011 og jobber med oppgaver vedrørende publikumshåndtering, sikkerhet og logistikk. Ressursgruppeleder er Lene Tufteland. Øvrige medlemmer; Jorunn Hernes, Geir Tore Søreide, Dan Torbjørnsen og Sissel Jørgensen.

Ftg of birds er støttet av Koro, og ble i 2012 valgt ut som en av Koros hovedproduksjoner.

UKS (Unge kunstneres samfunn) har siden 2010 bidratt med produksjon og organisasjons- tekninsk bistand.

Five thousand generations of birds er en ideell forening med org.nr. 997 166 051. Styret består av: Silje Linge Haaland, Andrea Bakketun, Hanne Sætre Thunestvedt og Lene Tufteland.

UKS
KORO